Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 129/2001/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 129/2001/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/08/2001
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm