Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 48/2000/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 48/2000/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/09/2000
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm