Trang chủ » Văn bản pháp quy » Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2000

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2000:
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/06/2000
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm