Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 12/04/2006
07/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp 11/04/2006
26/2006/QĐ-TTg về phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam 06/01/2006
42/2005/QĐ-BCN về việc ban hành quy định nội dung,trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực 30/12/2005
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện 23/12/2005
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm cung cấp điện 23/12/2005
38/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
38/2005/QĐ-BCN Ban hành Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
37/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế bảo quản và huỷ bỏ giếng khoan dầu khí 25/11/2005
139/2005/NĐ-CP Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí 11/11/2005
105/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực 17/08/2005
106/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
19/2005/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện 02/06/2005
46/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền 26/03/2005
103/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 25/03/2005