Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
Có tất cả: 1494 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
43/2010/TT-BCT Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương 29/12/2010
42/2010/TT-BCT Thông tư gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 28/12/2010
3129/QĐ-BCT quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông-lâm-thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 16/12/2010
41/2010/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện 14/12/2010
40/2010/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực 12/12/2010
39/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới 09/12/2010
6460/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến 2025" 09/12/2010
39/2010/tt-bct THÔNG TƯ Quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới 09/12/2010
2204/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 06/12/2010
22/2010/TT-BTP Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 06/12/2010
37/2010/TT-BCT Thông tư 37/2010/TT-BCT Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia 02/12/2010
190/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 01/12/2010
112/2010/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 01/12/2010
112/2010/ND-CP Nghị định 112/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 01/12/2010
79/2010/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy chế quản lí Nhà nước về thông tin đối ngoại 30/11/2010