Trang chủ » Văn bản pháp quy » 42/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 42/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/11/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 02/01/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm