Trang chủ » Văn bản pháp quy » 24/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 24/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/07/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 15/09/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm