Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0789/QĐ-BCT(2010)

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0789/QĐ-BCT(2010) :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 05/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Nội dung:
Từ khóa: Thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Văn bản đính kèm