Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 09/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 09/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/03/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 18/04/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
Nội dung:
Từ khóa: trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
Văn bản đính kèm