Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 76/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 76/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 02/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Nội dung:
Từ khóa: mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Văn bản đính kèm