Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Điện  
Có tất cả: 74 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
112/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 20/10/2008
18/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo 18/07/2008
15/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 01/07/2008
15/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp 31/12/2007
35/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 02/08/2007
2014/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dụng tính toán phân tích kinh tế, tái chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện 13/06/2007
1592/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định quản lý đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm 09/05/2007
72/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập 07/05/2007
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
12/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/03/2007
11/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện 20/12/2006
45/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư 14/12/2006
276/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện 04/12/2006
07/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn mua bán công suất phản kháng 27/10/2006
31/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/09/2006