Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 04/CT-BCT(2010)

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 04/CT-BCT(2010) :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/01/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2010
Nội dung:
Từ khóa: Đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2010
Văn bản đính kèm