Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/03/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUY CHẾ QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC MÁY, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI CÓ YÊU CẦU AN TOÀN ĐẶC THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/2004/QĐ-BCN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm