Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2006/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2006/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm