Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 51/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 51/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm