Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 167/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 167/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/11/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm