Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 63/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 63/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/05/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm