Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 26/2008/CT-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 26/2008/CT-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/09/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm