Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khai thác - Chế biến khoáng sản  
Có tất cả: 19 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
03/2007/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
Luật Khoáng sản 1996 Luật Khoáng sản 20/03/2006
160/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 27/12/2005
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 14/06/2005