Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 80/2006/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 80/2006/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/04/2006
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010
Nội dung:
Từ khóa: tiết kiệm điện
Văn bản đính kèm