Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 163/2004/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 163/2004/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/09/2004
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
Nội dung:
Từ khóa: Dịch vụ xuất khẩu lao động
Văn bản đính kèm