Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16_2004_PL-UBTVQH11 PL

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16_2004_PL-UBTVQH11 PL :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/03/2004
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh giống vật nuôi
Nội dung:
Từ khóa: Pháp lệnh giống vật nuôi
Văn bản đính kèm