Trang chủ » Văn bản pháp quy » 34/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 34/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm