Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/04/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm