Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/03/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm