Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khung pháp lý cơ bản  
Có tất cả: 48 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
1172/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 09/03/2010
17/2010/NĐ-CP Nghị định về bán đấu giá tài sản 04/03/2010
07/2010/TT-NHNN Thông tư quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 26/02/2010
02/2010/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân 11/01/2010
68/2009/ND-CP Nghị định 68/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 06/08/2009
68/2009/ND-CP Nghị định 68/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 06/08/2009
10/2008/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008 03/06/2008
06/2007/QH12 Luật Hoá chất 21/11/2007
36/2005/QH11 Luật Thương mại 14/06/2005
27/2004/QH11 Luật Cạnh tranh 03/12/2004
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
22/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 20/08/2004
20/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 29/04/2004
41/2002/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế 07/06/2002
42/2002/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 25/05/2002