Trang chủ » Văn bản pháp quy » 105/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 105/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 23/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên
Nội dung:
Từ khóa: thuế tài nguyên, Luật Thuế tài nguyên
Văn bản đính kèm