Trang chủ » Văn bản pháp quy » 24/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 24/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/09/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm