Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 64/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 64/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/04/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 06/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Văn bản đính kèm