Trang chủ » Văn bản pháp quy » 131/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 131/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 21/10/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
Văn bản đính kèm