Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 58/2002/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 58/2002/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/06/2002
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Nội dung:
Từ khóa: kiểm dịch thực vật
Văn bản đính kèm