Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 77/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 77/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm