Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 20/1998/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 20/1998/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/03/1998
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai mien nui
Văn bản đính kèm