Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp địa phương  
Có tất cả: 19 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
14/2006/QĐ-BCN Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010 26/05/2006
03/2005/TT-BCN Về việc hướng dẫn thưc hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn 23/06/2005
36/2005/TTLT-BTC-BCN Về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công 16/05/2005
134/2004/NĐ-CP Về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn 09/06/2004