Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 72/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 72/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/11/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2011
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm