Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2007/TTLT-BTM-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm