Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 09/2006/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 09/2006/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/05/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Nội dung:
Từ khóa: NHUONG QUYEN THUONG MAI
Văn bản đính kèm