Trang chủ » Văn bản pháp quy » 35/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 35/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/03/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
Nội dung:
Từ khóa: nhuong quyen thuong mai
Văn bản đính kèm