Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 40/2006/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 40/2006/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: cong nghe thong tin
Văn bản đính kèm