Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2006/CT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2006/CT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai dien tu
Văn bản đính kèm