Trang chủ » Văn bản pháp quy » 40/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 40/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa: chu ky so
Văn bản đính kèm