Trang chủ » Văn bản pháp quy » 09/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 09/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai dien tu
Văn bản đính kèm