Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2001/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2001/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/02/2001
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: về việc quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Nội dung:
Từ khóa: kinh doanh có điều kiện
Văn bản đính kèm