Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 75/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 75/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/05/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: cong nghiep dien tu
Văn bản đính kèm