Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: cong thong tin thi truong nuoc ngoai
Văn bản đính kèm