Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/05/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm