Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/05/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm