Trang chủ » Văn bản pháp quy » 44/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 44/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định số của Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản
Nội dung:
Từ khóa: xuất xứ
Văn bản đính kèm