Trang chủ » Văn bản pháp quy » 19/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 19/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tư do ASEAN (AFTA)”
Nội dung:
Từ khóa: xuất xứ
Văn bản đính kèm