Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/04/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 15/2010/TT-BCT Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm